Congres workshops

Workshop 1 – Het NZR-DialoogLab ‘Anders denken over en met vrijwilligers’

Veel ideële organisaties werken voor een groot deel met vrijwilligers. Een goede reden om speciaal de aandacht te richten op hoe wij dènken over en vooral mèt vrijwilligers. Vrijwilligers zijn nl. geen werknemers. Hoe zorgen we ervoor dat vrijwilligers voor onze organisaties kiezen? Waarom hebben zij voor ons gekozen? Kunnen zij het ideaal van de organisatie waarmaken?  Zitten ze op de juiste plek en komen ze tot hun recht, …en floreert de organisatie hierdoor? Laten we met een frisse en brede blik kijken en denken vanuit mogelijkheden en niet vanuit belemmeringen. Dat doen we in de vorm van een NZR-DialoogLab, omdat elke organisatie, maar zeker ook elke individuele vrijwilliger een eigen verhaal heeft!
Marcel van der Pol (Keridwen) begeleidt. Hij  vraagt naar ervaringen, vertelt verhalen uit de praktijk en nodigt uit ook buiten de vertrouwde paden te kijken. Samen komen wij wellicht tot een nieuwe wijze van denken.

Workshop 2 – Het ‘Mikkelhorst-gevoel’ | Hoe word je populair onder vrijwilligers?

Waarom zit Zorgboerderij de Mikkelhorst nooit om vrijwilligers verlegen? Wat maakt dat jong en oud zich zo graag willen inzetten op deze unieke plek in Haren? In deze workshop ga je samen met de vrijwilligerscoördinator en een aantal enthousiaste vrijwilligers van de zorgboerderij op zoek naar ‘Het Mikkelhorst-gevoel’.  Aan het einde van deze workshop weet je wat dit gevoel is en kun je daarmee je eigen organisatie óf vrijwilligerswerk verrijken.

Workshop 3 – Het begeleiden van vrijwilligers met een rugzakje

Noorderzon is een van de populairste festivals van Groningen. Dit festival is niet mogelijk zonder de inzet van jaarlijks zo’n 800 vrijwilligers. Iedereen is welkom om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij Noorderzon. Dus ook vrijwilligers die wat extra aandacht nodig hebben. Tijdens deze workshop wordt specifiek op deze doelgroep ingezoomd. Door middel van een aantal praktijkvoorbeelden bekijken we hoe je deze groep kunt begeleiden. Daarnaast bespreken we welke methodieken en technieken je kunt inzetten om deze groep vrijwilligers volledig tot hun recht te laten komen. Door de juiste aandacht te geven heb je geen vrijwilliger met een rugzakje maar met een gouden randje!

Workshop 4 – Hoe activeer je jongeren om vrijwilliger te worden?

FIX Groningen geeft invulling aan de Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT), een actieprogramma van het ministerie van VWS voor jongeren tussen 14 en 27 jaar. En met succes! Inmiddels hebben 150 jongeren met hulp van FIX vrijwilligerswerk verricht. Wilt u weten hoe jongeren invulling geven aan hun MDT? En is uw organisatie benieuwd hoe u deze energieke doelgroep op de werkvloer kunt krijgen? Tijdens de workshop laten we zien op welke manier je vacatures kunt opstellen zodat jongeren enthousiast raken. Ook besteden we aandacht aan hoe jongeren het best te bereiken zijn en bespreken het gebruik van een speciaal ontwikkelde app en diverse social mediakanalen. Het is zeer belangrijk jongeren op de goede manier en via de juiste kanalen aan te spreken, tenslotte zijn zij de vrijwilligers van de toekomst!

Workshop 5 – Proeverij vrijwillig geluk: een verfrissende manier om vrijwilligers te werven

Wil je een keer op een andere manier vrijwilligers werven dan via een markt, advertentie of flyer? Doe dan mee aan deze workshop. Gedurende een uur laten we je zien en ervaren hoe je vrijwilligerswerk op een laagdrempelige manier op de kaart kunt zetten. Uit ervaring blijkt namelijk vaak dat er een groep mensen is die graag iets zou willen doen op het gebied van vrijwilligerswerk maar niet weet hoe ze dit moeten aanpakken. Om deze groep op een laagdrempelige en vooral leuke manier te laten kennismaken met vrijwilligerswerk hebben link050, Humanitas en WIJ-Groningen de proeverij ‘Vrijwillig geluk’ in het leven geroepen. Wat zo’n proeverij inhoudt en wat het de deelnemers oplevert ervaar je tijdens de workshop. Meld je aan en proef ook van het geluk dat vrijwilligerswerk heet!

Workshop 6 – De nieuwe inburgeringswet, een kans voor het vrijwilligerswerk

In 2021 zal de nieuwe inburgeringswet van kracht worden. De inburgeringswet beschrijft de wijze waarop statushouders hun weg binnen onze samenleving kunnen vinden. Door ontzorging in de eerste fase op huisvesting, zorg, onderwijs, uitkering en dergelijke krijgen statushouders meer ruimte om aandacht te geven aan het leren van de Nederlandse taal en het zoeken naar werk en/of andere mogelijkheden van participatie. Samen met de persoon in kwestie wordt een individueel inburgeringstraject gemaakt. De komende jaren wordt daarom ingezet op ondersteuning bij participatie en taal voor alle asielzoekers en statushouders. Dus ook met vrijwilligerswerk en andere activiteiten binnen sport, recreatie en hobbyverenigingen, zodat actief gewerkt kan worden aan participatie en integratie. Tijdens deze workshop kom je meer te weten over de nieuwe inburgeringswet, het stimuleringsprogramma Participatie en taal op de azc’s en de kansen daarin voor het vrijwilligerswerk.
De workshop wordt gegeven door Nancy Rietveld, adviseur en community manager bij Vereniging NOV. Zij werkt als projectleider Participatie en taal samen met COA en Pharos aan de koppeling van azc-bewoners aan vrijwilligerswerk bij maatschappelijke organisaties.