Wat doet MJD voor kinderen in de knel door een scheiding?

Als ouders gaan scheiden, heeft dit vaak grote gevolgen voor een kind. Veerkracht Thuis van MJD biedt daarom ook in dit nieuwe jaar weer speciale ondersteuning in de vorm van groepstrainingen aan kinderen die hiermee te maken hebben en moeilijkheden ervaren. Zij leren in een veilige groepssetting samen met andere kinderen om te gaan met de scheiding en zich beter aan te passen aan de nieuwe situatie. De trainingen vinden plaats na schooltijd en starten om 16.00 uur.

Wilt u een kind direct aanmelden voor een training? Ga dan naar het aanmeldformulier op de website van MJD.