Trias beëindigt haar activiteiten per 1 januari 2022

Door diverse ontwikkelingen in het afgelopen halfjaar is Trias, onderdeel van Vlechter, genoodzaakt om haar activiteiten te beëindigen. Door het wegvallen van subsidies en aanbestedingen is de vermogenspositie van de stichting onhoudbaar. De verwachting is dat Trias begin 2022 ophoudt te bestaan.

 

Aanleiding besluit

Dit besluit komt voort uit een serie financiële tegenslagen:

  • Per 1 januari 2021 ging het maatschappelijk werk van Trias over naar de gemeente Tynaarlo. Dit betekende een halvering van de totale subsidie die Trias ontving van de gemeente Tynaarlo.
  • Per 1 mei 2021 zijn via een aanbesteding de welzijnsactiviteiten die Trias uitvoerde, gegund aan de Tintengroep. Ook dit betekende een substantiële aderlating voor Trias.
  • De Belbus en de Dorpshuizen bleven buiten deze aanbesteding. De gemeente was namelijk zeer tevreden over de wijze waarop Trias dit uitvoerde en zag geen andere partij die dit op dezelfde wijze kon uitvoeren. Het voorstel van Trias om een langlopend, toekomstbestendig contract af te sluiten (tot in elk geval 1 januari 2026) wees de gemeente Tynaarlo echter af. Er is een kort contract (1 mei 2021 tot 1 januari 2023) afgesloten, waarbij de gemeente Tynaarlo tevens  aangekondigde deze onderdelen daarna te gaan aanbesteden. Het contract is opzegbaar door beide partijen met ingang van 1 januari 2022 met een opzegtermijn van twee maanden.
  • Door de coronamaatregelen liep Trias ruim drie ton op jaarbasis aan horeca-omzet mis. Trias is daar – door landelijke regelingen – slechts minimaal voor gecompenseerd en door de gemeente Tynaarlo helemaal niet, ondanks herhaalde verzoeken.

 

Reactie bestuurder

De heer Jan Cooijmans, bestuurder Vlechter en Trias, zegt op basis hiervan:

Door dit alles zijn de liquiditeitspositie en vermogenspositie van Trias zo verslechterd, dat  – als Stichting Trias de activiteiten zou laten doorlopen tot einde contract (31 december 2022) – er voor de medewerkers geen goede financiële regelingen getroffen kunnen worden. Vanuit goed werkgeverschap is dat voor ons geen optie en hebben wij helaas moeten besluiten tot beëindiging van het contract met de gemeente Tynaarlo per 1 januari 2022. Behalve voor de medewerkers en de bij ons gedetacheerden spijt het ons ook zeer voor de vrijwilligers en de gebruikers van de diensten van Trias.”

 

Vervolgstappen

De verwachting is dat stichting Trias begin 2022 wordt opgeheven. Daarom is er bij de gemeente Tynaarlo ook toestemming gevraagd om Ons Dorpshuis in Eelde-Paterswolde te verkopen. Dit is nodig om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Trias heeft 8 medewerkers (6,22 fte) en 2 gedetacheerden (2 fte).