Trainingen armoede

Voorlichting en trainingen rondom het thema armoede

In de stad Groningen hebben 18.000 inwoners een laag tot zeer laag inkomen en groeit één op de vijf kinderen op in een arm gezin. De gemeente Groningen vindt het belangrijk dat iedereen zich bewust is dat genoeg eten, een fatsoenlijk huis en degelijke kleren niet altijd vanzelfsprekend is. Om het bewustzijn rondom armoede te vergroten en om armoede in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, hebben een aantal organisaties hun krachten gebundeld door gezamenlijk voorlichting en trainingen te verzorgen rondom het thema armoede.

De voorlichting en trainingen zijn er op gericht om organisaties te helpen bij de omgang en communicatie met mensen die leven in armoede, maar ook om signalen van armoede te herkennen zodat er zo snel mogelijk hulp kan worden geboden. MJD coördineert voor de gemeente Groningen deze voorlichting en trainingen.

Bent u een vereniging of organisatie die vaak te maken heeft met mensen die leven in armoede? Lees dan verder op de website van MJD >>
U kunt ook de informatiefolder downloaden.