STIP Registratie

STIP staat voor ‘STeun- en Informatie Punten’, de STIP-brede informatie- en adviesfunctie inclusief burgerondersteuning in de frontoffice.

Organisaties die samenwerken binnen een STIP zijn bijvoorbeeld vrijwilligers organisaties, gemeenten, maatschappelijke dienstverlening, sociaal raadslieden en woningbouw verenigingen. De vrijwilligers die voor een STIP werken weten veel van deze samenwerkingspartners en kunnen vragen vaak al aan de front office afhandelen of ervoor zorgen dat het eerste contact met één van de samenwerkingspartners soepel verloopt.

Het STIP registratieprogramma is als onderdeel van het STIP-concept in eigen beheer ontwikkeld door Stichting Vlechter.

Voordelen van het STIP registratieprogramma

  1. Is overzichtelijk en snel te gebruiken. Een korte training bij de start, nieuwe vrijwilligers worden probleemloos ingewerkt door de huidige vrijwilligers.
  2. Voorziet ad-hoc in de informatie behoefte van vrijwilligers, professionals en management. Hiermee heeft de hele organisatie inzicht in de geleverde diensten en de kans om onderbouwd mee te denken in verbetering van deze diensten en de processen daaromheen.
  3. Door gebruik van het Microsoft donatieprogramma voor non-profit organisaties zijn er geen kosten voor extra gebruikers en is toegang tot het programma zeer goed beveiligd.

Neem voor meer informatie contact op met Stichting Vlechter, info@stichtingvlechter.nl, telefoon 050-2003475