Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling

Rommel in het trappenhuis, harde muziek, stank of geblaf. Kleine ergernissen kunnen leiden tot pesterijen of burenruzie. En het lukt mensen niet altijd om er samen uit te komen. Om verdere conflicten en ingrijpen door politie te voorkomen, is het belangrijk om tijdig Buurtbemiddeling Groningen in te schakelen.

Hoe werkt buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling helpt mensen burenruzies op te lossen. De bemiddelaars horen beide buren en brengen hen samen aan tafel, vaak op neutraal terrein, zoals het buurtcentrum. Buurtbemiddeling is gratis. En het werkt: bijna 70% van de conflicten wordt opgelost.

Wie bemiddelen?

Buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers die speciaal door MJD getraind en gecertificeerd zijn om conflicten op te lossen. Ze zijn onafhankelijk, kunnen goed luisteren en hebben geheimhoudingsplicht. Buurtbemiddelaars geven geen oordeel, maar helpen beide partijen bij het maken van afspraken.

Wanneer is bemiddeling mogelijk?

De belangrijkste voorwaarde voor buurtbemiddeling is dat beide buren hun problemen willen oplossen. Buurtbemiddeling is geen optie bij alcohol- of drugsverslaving, psychiatrische problematiek, buitensporige agressie, aanvaringen met instanties of conflicten binnen één familie. Daarvoor zijn andere hulpinstanties.

Wie kan buurtbemiddeling inschakelen?

De bewoner zelf, maar ook buurtgenoten kunnen buurtbemiddeling inschakelen. Ook professionals in de wijken (bijvoorbeeld woningcorporaties, politie en maatschappelijk werk) kunnen aan de bel trekken.

Informatie of aanmelden buurtbemiddeling

Het aanvragen van Buurtbemiddeling kan bij voorkeur via mail: buurtbemiddeling@mjd.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Buurtbemiddeling:
Groningen en Ten Boer tel. 050 – 58 78 487 (coördinator Annemieke Tolsma)
Het Westerkwartier 050 – 58 78 487 of 06 – 184 773 53 (coördinator Fleur de Vries)
Haren is dit 050 – 58 78 487 of  050 – 53 44 173 (coördinator Annemieke Tolsma)

Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door MJD en is een door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid erkende buurtbemiddelingsorganisatie. Buurtbemiddeling Westerkwartier werkt samen met politie, gemeente Westerkwartier en woningbouwcorporaties Wold & Waard en Vredewold.