Privacy en klachten

Privacy en klachten

 

Privacy

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, noteert de betrokken medewerker een aantal persoonlijke gegevens van u. Deze gegevens worden opgeslagen in een dossier. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Ze mogen zonder uw toestemming geen informatie doorgeven aan derden. We vinden het belangrijk dat u weet wat u van ons kunt verwachten, en wat wij van u vragen.

Inzage in cliënt- of deelnemersdossier

Als u wilt kunt u uw gegevens, of die van uw kind, inzien of om een kopie ervan vragen. Ziet u dat er een onjuistheid staat in uw gegevens, vraag ons dan om de deze te verbeteren. U hebt ook het recht om ons te vragen uw gegevens te vernietigen. Lees voor meer informatie onderstaand protocol. Wanneer u inzage in uw dossier wilt dan kan dit via het hiervoor bestemde formulier. Stichting Vlechter (MJD, Torion en Trias) bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en wettelijk is toegestaan.

> Download het Protocol Inzage in cliënt- en deelnemersdossier
> Download het Aanvraagformulier inzage dossier Wmo en jeugdhulp

Klachten

Onze medewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Is dit het geval, laat ons dit dan vooral weten. Vlechter ziet uw klacht als een advies om verbeteringen aan te brengen in de dienstverlening. Uw klacht wordt altijd zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij raden u aan uw klacht eerst met de hulpverlener te bespreken, eventueel in aanwezigheid van de betrokken manager. Bent u het niet eens met het resultaat? Dan kunt u terecht bij de de onafhankelijke Klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening (KcMD), waarbij Vlechter is aangesloten.

> Download het privacy statement
> Download het klachtenreglement

Heeft u een directe klacht of vraag, stuur dan een e-mail naar info@stichtingvlechter.nl, onder vermelding van ‘Klacht’. Vergeet hierbij niet uw persoonlijke gegevens te vermelden. Uiterlijk binnen een week krijgt u een reactie.

Vertrouwenspersoon voor medewerkers en vrijwilligers

Wanneer een medewerker of vrijwilliger last heeft van ongewenst gedrag van een ander dan kan deze voor hulp, opvang en advies terecht bij de vertrouwenspersoon van GIMD. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en behartigt de belangen van de medewerker of vrijwilliger.

> Download de brochure van het GIMD voor meer informatie
> Download de contactgegevens van de vertrouwenspersoon