Zelforganiserende professionals

De zelforganiserende professional

De toekomstbestendige professional is een proactieve zelforganiserende professional. Iemand die erop uit trekt, inwoners opzoekt en hen ondersteunt met de vaardigheden die in het dagelijks functioneren vereist zijn. Tevens is hij ‘een spin in het web’ wat betreft het netwerk van hulp en ondersteuning; hij onderhoudt dit netwerk, ziet mogelijkheden voor uitbreiding en weet met wie op welk moment te schakelen. Te denken valt aan wonen, werken, omgaan met geld, opvoeden, onderhouden van sociale contacten en het zinvol besteden van vrije tijd.

De toekomstbestendige professional kan in de uitvoerende aanpak kiezen tussen inwoners aansporen het zelf te doen, ondersteuning bieden en/of een externe specialist inschakelen.

Deze aanpak is wezenlijk anders. De professional kijkt naar de gehele situatie van een burger, kent de leefomstandigheden, heeft overzicht, is in staat snel in te kunnen schatten wat het probleem en de mogelijke oplossing is, biedt bij voorkeur korte en lichte ondersteuning op alle levensgebieden, focust zich op een integrale aanpak, gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van inwoners. De professional is generalist in relatie tot inwoners, maar brengt vanuit opleiding en werkervaring specifieke deskundigheid met zich mee.

Eveneens maakt de professional gebruik van de kennis en ervaring van de collega’s in het team. De professional is streetwise en lokaal verbonden met de inwoners.

Hij of zij werkt binnen een team samengesteld uit soms verschillende organisaties, expertises en complementaire competenties. De professional is integraal verantwoordelijk en bevoegd ten aanzien van de inhoudelijke uitvoering van de werkzaamheden, de financiën, de PR etc.