Missie | visie | kernwaarden

Missie, visie en kernwaarden

Binnen Vlechter werken we samen vanuit vertrouwen en eigen regie. We streven naar professionals die trots zijn op de organisatie. Professionals die zich vol passie inzetten om gezamenlijk invulling te geven aan het perspectief van inwoners en de organisatie.

Missie

Meedoen in de samenleving voor iedereen!

Vlechter is een dynamische zorg- en welzijnsorganisatie in Noord-Nederland. Op laagdrempelige en professionele wijze stimuleren wij inwoners bij het versterken van hun eigen regie en duurzame participatie. Waar nodig ondersteunt Vlechter inwoners om zo optimaal en duurzaam mogelijk mee te doen in de samenleving.

Visie

Om lokaal maatschappelijke ondersteuning te bieden werken onze professionals en vrijwilligers nauw samen met andere professionals. Op innovatieve en bevlogen wijze werken we doel- en resultaatgericht aan het vergroten van het welbevinden van de inwoner op meerdere levensgebieden. Hierbij staan eigen kracht en regie van de inwoner centraal.

Kernwaarden

Onze kernwaarden bepalen de identiteit van Vlechter en zijn verbonden met onze bedrijfscultuur. Wat is onze overtuiging en waar geloven we in?

·         Verbindend

Welzijn in verbondenheid voor iedereen. Wij hebben het vermogen om ons aan te sluiten bij en ons te verbinden met verschillende doelgroepen en samenwerkingspartners.

·         Eigen regie

Met betrokkenheid naar onze doelgroep en organisatie handelen wij vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid. Wij zetten ons volledig in om doelen te bereiken, resultaten te behalen en inwoners te stimuleren duurzaam eigen regie over hun leven te nemen.

·         Passie

We zijn toegewijd en bevlogen. Op deskundige wijze geven wij invulling aan ons werk, met als uitgangspunt dat de mens met zijn talenten altijd centraal staat.

·         Innovatief

Wij zijn ondernemend, proactief en resultaatgericht. Wij creëren kansen om inwoners perspectief te geven.