ANBI gegevens

ANBI gegevens Stichting Vlechter

Groepsbeschikking Stichting Vlechter: G 141
Statutaire namen van de betrokken stichtingen:

Stichting Vlechter!
Stichting MJD
Stichting Torion
Stichting Trias

RSIN-nummers

Vlechter!  801686362

MJD           804856412

Torion       005530866

Trias          808711854

Contactgegevens

Stichting Vlechter
Schweitzerlaan 4
9728 NP GRONINGEN
Telefoon: 085 – 016 1060
E-mail: info@stichtingvlechter.nl

Raad van bestuur

De heer Jan Cooijmans
De raad van  bestuur van Stichting Vlechter is tevens raad van bestuur van de drie werkstichtingen MJD, Torion en Trias.

Raad van toezicht

Mevrouw  A.A. van Beek – Boes – Voorzitter
Mevrouw L. van Nuijsenburg – Mulder – Lid
De heer A. Alserda – Lid
De heer J.H. Jansen – Lid
De heer E. van Esch – Lid

De raad van toezicht van Stichting Vlechter is tevens raad van toezicht van de drie werkstichtingen MJD, Torion en Trias.

Beloningsbeleid

Conform CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Beleidsplan

Deze wordt binnenkort op de website geplaatst.

Jaarrekeningen 

Deze kunnen op aanvraag toegestuurd worden.

Jaarverslagen

Deze kunnen op aanvraag toegestuurd worden.