Over Vlechter

Ontstaan van Stichting Vlechter!

De stichtingen MJD en TRIAS zijn maatschappelijk ondernemende organisaties zonder winstoogmerk, werkzaam in Noord-Nederland . De twee organisaties hebben zich gespecialiseerd binnen het sociale domein in sociaal werk, wonen, (geïndiceerde) zorg, participatie en jeugd.

Door de diverse ontwikkelingen binnen het sociale domein hebben de stichtingen Trias en MJD besloten om bestuurlijk samen te gaan onder de naam Stichting Vlechter. Vanuit het vertrouwen in de kwalitatief goede hulp- en dienstverlening die wij bieden, hebben wij onder de naam Vlechter onze krachten gebundeld, waarbij lokale herkenbaarheid een belangrijke voorwaarde is. De meerwaarde van Vlechter is vooral gelegen in de mogelijkheden tot gezamenlijke ontwikkeling en investering in kwaliteit en innovatie, efficiency en optimalisatie van de bedrijfsvoering en onderlinge kennisdeling.

Om onze ambitie waar te maken halen we het beste uit onze professionals naar boven. Professionals die doel- en resultaatgericht denken en werken en voor wie de inwoner centraal staat. Door in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen worden -daar waar mogelijk in samenwerking met inwoners, vrijwilligers en samenwerkingspartners- nieuwe diensten ontwikkeld.

>> Lees meer over onze Missie, visie en kernwaarden