MJD

MJD is een dynamische zorg- en welzijnsorganisatie in de stad Groningen en de drie Noordelijke provincies. Met passie zetten professionals en vrijwilligers zich al ruim twintig jaar in voor inwoners die wat extra ondersteuning nodig hebben. MJD geeft advies, informatie en biedt waar nodig begeleiding. Deze begeleiding is gericht op het vergroten van het welbevinden van inwoners op meerdere levensgebieden, het versterken van de eigen kracht, eigen netwerk en duurzame participatie in de samenleving.