Geportretteerd voor #ikzorg

Onlangs zijn er foto’s gemaakt van een aantal collega’s voor de landelijke publiekscampagne #ikzorg. In deze campagne, initiatief van het Ministerie van VWS, staan mensen centraal die werken in de sector zorg en welzijn. Door hun verhalen op te tekenen wil VWS laten zien hoe mooi het werk in de zorg en welzijn is. Lees hieronder het verhaal van Janet, werkzaam in een sociaal team en ouderenwerker.

Janet, werkzaam voor Vlechter

Ik heb zeer uitleenlopende werkzaamheden. Zo begeleid ik een mevrouw die angstig is en depressief thuiszit. Ze wil wel naar buiten, maar durft niet. Samen zijn we twee keer naar een activiteitencentrum gegaan. Ze vond het leuk om weer onder de mensen te zijn, maar durfde niet alleen binnen te komen. Een vrijwilliger van het centrum zag dat en bood aan om mijn taak over te nemen. Dat is fantastisch, want zo kan ze uit haar isolement komen.