KANS Mentoring beëindigt activiteiten

Na ruim 12 jaar zien het Alfa-college, het Noorderpoort en MJD zich genoodzaakt om het programma KANS Mentoring (voorheen KANS 050 en Mentor4You) te beëindigen. De gemeente Groningen heeft besloten om het programma niet langer te subsidiëren. Dit heeft als gevolg dat er een tekort in de begroting ontstaat, waardoor het onmogelijk wordt het programma voort te zetten, niet alleen in de gemeente Groningen maar ook in de deelnemende gemeenten in Drenthe.

Nadat ons vorig jaar de eerste signalen bereikten dat de gemeente Groningen overwoog om de subsidie voor het programma stop te zetten, hebben wij regelmatig gesprekken met de gemeente gevoerd om hen op andere gedachten te brengen en te zoeken naar mogelijke oplossingen. Helaas zijn wij hierin niet geslaagd en eindigt de financiering van het programma.

Het spijt ons dat we, juist in deze tijd waarin jongeren kwetsbaar zijn, deze beslissing hebben moeten nemen. Geleidelijk zullen we dan ook de activiteiten rondom KANS Mentoring gaan afbouwen. Dit houdt concreet in dat we vanaf volgende week geen nieuwe aanmeldingen meer accepteren. Wel willen wij u erop attenderen dat MJD met het project Jimmy’s en met Veerkracht Thuis zich blijft inzetten voor alle jongeren.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Rein de Vries, teammanager Welzijn MJD. Dit kan telefonisch via 06 – 44 8713 20 of per mail via r.devries@mjd.nl.

MBO-instellingen kunnen zich met vragen richten tot Janneke Sikkema van het Alfa-college (06 -10 62 81 25, j.sikkema@alfa-college.nl) of Hans Everhardt van het Noorderpoort (088 – 23 07 494, h.everhardt@noorderpoort.nl).