Informatie dienstverlening en maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Naar aanleiding van de richtlijnen van het RIVM en de kabinetsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in Nederland, informeren wij u over hoe wij hiermee omgaan. Wij vinden het belangrijk dat ook in deze onzekere tijden onze klanten en verwijzers kunnen rekenen op advies en ondersteuning.

Dit betekent dat alle (inloop)locaties van MJD, Trias en Torion zo veel mogelijk gesloten zijn. Onze dienstverlening wordt voortgezet door middel van telefonisch contact en wij zijn telefonisch bereikbaar. Er zal in ieder geval tot en met dinsdag 26 april a.s. geen fysiek contact plaatsvinden met onze hulpverleners, vrijwilligers of andere medewerkers van de organisatie.

  • Dit wil zeggen dat er geen huisbezoeken en overleggen plaatsvinden. Onze medewerkers zullen via de telefoon of mail hun klanten ondersteunen.
  • Ook de spreekuren komen te vervallen. Hiervoor in de plaats zullen telefonische contactmomenten plaatsvinden.
  • Verder worden alle activiteiten en bijeenkomsten vanuit onze projecten tot nader bericht opgeschort.

Als u vragen heeft over het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met één van de hieronder genoemde organisaties:
Stichting Vlechter – info@stichtingvlechter.nl, tel. 085 – 016 1060.
>> MJD – info@mjd.nl, tel. 050 – 312 61 23
>> Trias – info@stichtingtrias.nl, tel. 0592 – 33 89 38
>> Torion – info@torion.nl, tel. 050 – 534 41 73

Wij hopen met deze maatregelen onze dienstverlening tijdens deze lastige weken zoveel mogelijk op pijl te houden.