Gunning Proeftuin Maatschappelijke Diensttijd Stad Groningen door ZonMw

MJD start met het project Proeftuin Maatschappelijke Diensttijd Stad Groningen. Het project is een samenwerking tussen Link 050, Jimmy’s en WeHelpen Groningen waarbij initiatieven worden gestimuleerd en vrijwilligerswerk en hulpvragen zichtbaar gemaakt. Vaak zijn dit vragen waarbij er gedurende een langere periode diverse ondersteuning nodig is met een informeel karakter. Denk aan klussen bij vrijwilligersorganisaties, o.a. ondersteuning bij festivals, gezelschap, koken/eten, boodschappen, hond uitlaten, kinderen van school halen. We verwachten in de proeftuin 750 jongeren te gaan matchen. Binnen het project werken we met een kerngroep van 15 tot 20 jongeren die onderdeel uitmaken van het projectteam. Zij bepalen (mede) de koers.

Co-creatie

Om onze proeftuin goed te laten slagen, wordt deze opgezet als co-creatie met de Maatschappelijke Diensttijd-deelnemer (MD’er) zelf. In de proeftuin zorgen  we samen met de jongeren dat jongeren gematcht worden met een hulpvraag of het vrijwilligerswerk. Binnen dit project helpen we  jongeren zowel online als fysiek om op de maatschappelijke plek te komen die het beste  aansluit bij zijn/haar behoefte. Op deze manier groeit de motivatie en daarmee de kans op duurzame participatie en sociale inclusie.

Naast het maatschappelijke belang van de diensttijd wil deze proeftuin ook de nadruk leggen op de meerwaarde voor een jongere zelf om aan een Maatschappelijke Diensttijd mee te doen. Het vergroot de zelfontplooiing, eigenwaarde, ervaring en daarmee het welbevinden. We experimenteren  in de proeftuin met het waarderen van deze hulp door middel van ‘social points’ die verzilverd kunnen worden in een ‘online shop’. Verzilvering kan bestaan uit de aanschaf van bijv. gezonde producten (sport/voeding), maar ook het volgen van educatie op het gebied van zelfontplooiing en loopbaanbegeleiding, reizen of andere spaardoelen. Hierbij werken we samen met o.a. de Groningse Uitdaging en Healthcoin.

Maatschappelijke diensttijd

Met maatschappelijke diensttijd leveren jongeren op vrijwillige basis een bijdrage aan de samenleving. Staatsecretaris Blokhuis wil vanaf zomer 2019 deze maatschappelijke diensttijd voor jongeren invoeren. Doel: de maatschappelijke impact van jongeren  verhogen door te investeren in hun inzet en ontwikkeling van hun talenten. Het programma richt zich ook op jongeren die nog niet of nauwelijks maatschappelijk actief zijn. Jongeren geven zelf aan dat de maatschappelijke diensttijd vrijwillig, flexibel en passend moet zijn; ze doen mee om nieuwe skills en ervaringen op te doen.