Feestelijke opening Taalhuizen Bedum en De Marne

Vrijdag 21 september zijn de Taalhuizen in Bedum en De Marne feestelijk geopend door wethouder Mariette de Visser, gemeente De Marne en Menne van Dijk, wethouder gemeente Bedum. Als ambassadeur van de Taalhuizen sprak de Commissaris van de Koning, René Paas een welkomstwoord.

Onder leiding van dagvoorzitter Olaf Vos, presentator en singer-songwriter, werd er door verschillende sprekers stilgestaan bij de vaak onzichtbare  effecten van laaggeletterdheid.  Zoals René Paas aangaf; ‘in onze samenleving zijn we compleet afhankelijk van de taal’.  ‘Je kunt alleen maar bewondering hebben voor de mensen die zich staande weten te houden in onze maatschappij zonder dat zij de geschreven taal voldoende beheersen.’

Lobke Kooistra, van Stichting Lezen en Schrijven, ging in gesprek met Taalhuis coördinator Nicole Huisman en Petra Groen, ervaringsdeskundige en ambassadeur over de functie van het Taalhuis en de impact van laaggeletterdheid.  Nicole Huisman gaf aan dat er tussen de 3000 en 6000 laaggeletterden zijn in de gemeente BMWE. Het Taalhuis is niet alleen een fysieke plek waar mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en de digitale wereld terecht kunnen, maar ook een samenwerkingsverband is tussen diverse instellingen om met elkaar aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. Vooral het signaleren van laaggeletterdheid en het doorverwijzen naar de juiste instantie voor hulp is hierbij essentieel. Petra Groen, benadrukte dat schaamte mensen vaak in de weg zit om hulp te zoeken, maar dat dit niet nodig is.

Lianne van Gemert sloot de ochtend af met een prachtig lied geïnspireerd door deze ochtend.

Verspreid het woord!

Opening Taalhuizen MJD Vlechter
Olaf Vos, dagvoorzitter, in gesprek met Rene Paas. Foto: Klaas Huizenga