Bureau Woonkans

Ondersteuning bij zelfstandig wonen

Bureau Woonkans onderzoekt onder welke voorwaarden mensen in Groningen, die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig wonen, in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning.

Bureau Woonkans zet zich in voor drie doelgroepen:

  • uitgezette huishoudens die ontruimd zijn op basis van overlast of huurschuld
  • zittende huurders die voor overlast zorgen of een huurschuld hebben of op grond van een zorgelijke situatie of een combinatie hiervan
  • kwetsbare personen die om diverse redenen problemen hebben om een huis te krijgen en begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig wonen

Bureau Woonkans coördineert herhuisvesting kwetsbare groepen

Behalve de vijf Groninger woningcorporaties zijn ook verschillende hulpverleningsinstanties betrokken bij de (her)huisvesting van bovengenoemde doelgroepen. Bureau Woonkans coördineert de samenwerking tussen alle betrokken instanties en stelt de voorwaarden op waaronder iemand zelfstandig kan wonen. Doel is om een pakket van hulp samen te stellen dat goed is afgestemd op de individuele situatie van elke cliënt. Huisvesting kan pas plaatsvinden wanneer aan deze voorwaarden is voldaan. Aanmeldingen voor Bureau Woonkans verlopen via Woonurgentie Groningen, tel: (050) 305 20 90.

Voorlichting Bureau Woonkans

Tijdens een voorlichting geven de casemanagers van Woonkans uitleg over het tweedekansbeleid (na huisuitzetting), het zittende-huurdertraject (preventief, ter voorkoming van huisuitzetting), het traject kwetsbare personen (begeleiding van kwetsbare personen bij het zelfstandig wonen), en alles wat daarbij komt kijken. Ook de aanpak en werkwijze van Woonkans komen aan bod, inclusief de criteria en route van aanmelding bij Woonkans. Daarnaast zal geïnventariseerd worden wat de teams/organisaties en Woonkans over en weer van elkaar nodig hebben om genoemde trajecten zo succesvol mogelijk te laten verlopen.

Meer informatie over Bureau Woonkans

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Woonkans via 050 – 314 66 14 of mailen naar bureau.woonkans@woonkans.nl. U kunt ook de folder downloaden.