Ketenpartners ondertekenen suïcidepreventieplan jongeren

Betere herkenning van signalen van suïcidaal gedrag bij jongeren en handvatten om daarna adequaat en efficiënt te handelen. Dat is het doel van het Suïcidepreventieplan voor jongeren, een gezamenlijk initiatief van verschillende ketenpartners (waaronder de MJD), verzameld in de werkgroep

Trias en MJD samen verbonden door Vlechter

Welzijnsorganisaties Trias en MJD zijn vanaf 1 januari samen verbonden onder de naam Vlechter. De twee stichtingen zijn alle maatschappelijk ondernemende organisaties zonder winstoogmerk, werkzaam in Noord-Nederland. Binnen het sociale domein hebben de organisaties zich gespecialiseerd in sociaal werk,