Wie is Vlechter!

Vlechter!

Stichting Vlechter is een dynamische zorg- en welzijnsorganisatie werkzaam in de drie Noordelijke provincies. Met passie zetten professionals en vrijwilligers zich al ruim twintig jaar in voor inwoners die wat extra ondersteuning nodig hebben. Vlechter geeft advies, informatie en biedt waar nodig begeleiding. Deze begeleiding is gericht op het vergroten van het welbevinden van inwoners op meerdere levensgebieden, het versterken van de eigen kracht en eigen netwerk en duurzame participatie in de samenleving.

De stichtingen MJD, Torion en Trias zijn onderdeel van Vlechter.