Wie is Vlechter!

Vlechter!

Stichting Vlechter is een dynamische zorg- en welzijnsorganisatie werkzaam in de drie Noordelijke provincies. Met passie zetten professionals en vrijwilligers zich al ruim twintig jaar in voor inwoners die wat extra ondersteuning nodig hebben. Vlechter geeft advies, informatie en biedt waar nodig begeleiding. Deze begeleiding is gericht op het vergroten van het welbevinden van inwoners op meerdere levensgebieden, het versterken van de eigen kracht en eigen netwerk en duurzame participatie in de samenleving.

De stichtingen MJD, Torion en Trias zijn onderdeel van Vlechter.

Veerkracht Thuis

Veerkracht Thuis biedt zowel (geïndiceerde) jeugd- en gezinszorg als Wmo maatwerkvoorziening. Binnen het thema Opvoeden & opgroeien ligt de focus op echtscheiding en (multi problem) gezinnen. De begeleiding is gericht op versterking van het ouderschap en het welzijn en de veiligheid van kinderen.

Bureau Woonkans

Bureau Woonkans biedt een nieuwe kans op wonen, in een voorwaardelijk kader, voor uitgezette huishoudens, zittende huurders en kwetsbare personen. De aanpak van Bureau Woonkans is gericht op preventie van woonproblemen en/of het voorkomen van huisuitzetting.

Link050

Link050 vormt een kennis- en netwerkplatform waarmee initiatieven of ideeën op deskundige manier ondersteuning krijgen. Ook kun je er terecht met vragen over vrijwilligerswerk en participatiebanen. Een plek voor en door Stadjers.